ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4/3/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                   Μουζάκι  28/ 02/2020

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

 

Στάθης Θεοφάνης

Κανιούρας Γεώργιος

Κωτίνας Σωκράτης

Παπακώστας Γεώργιος

Αγγελάκη Αποστολία

Γκαγκάς Αριστείδης

Γέρμανος Γεώργιος

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 4/3/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

1.Λήψη απόφασης που αφορά  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΤΚ Μουζακίου:

     α) τον επανακαθορισμό θέση στάθμευσης  του επαγγελματικού του αυτοκινήτου ειδικής μίσθωσης(ΤΑΧΙ)     ιδιοκτησίας Καζάκου Παναγιώτη στην ΤΚ Μουζακίου.

     β) την μετατροπής  της οδού Αθ. Διάκου και  τμήματος  της οδού Γ. Πασιαλή (έως το ύψος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ) σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οχημάτων στην ΤΚ Μουζακίου.

     γ) την  απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης οχημάτων στην συμβολή της  Περιφερειακής οδού με την οδό Γ. Καραισκάκη (στον χώρο μπροστά στην παλιά γεφυροπλάστιγγα) στην ΤΚ Μουζακίου.

    δ) την  αλλαγή θέσης  πινακίδας  στάθμευσης στην  οδό Γόμφων (κατάστημα Κρεμμύδα Θεοχάρη) στην ΤΚ  Μουζακίου.

    ε) τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Διαταραχών "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" ιδιοκτησίας Κόγια Σοφίας που βρίσκεται στην ΤΚ Μουζακίου.

    ζ) την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης  κατά τις ώρες λειτουργίας  καταστημάτων επί της οδού   Γ.Καραισκάκη στην ΤΚ Μουζακίου(από την πλευρά του  καταστήματος  Γκαραβέλα Χρήστου-Γωνία έως Ιατρείο  Χατζηιωαννίδη Βασίλειου.)

2. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017,2018,2019 του Δήμου Μουζακίου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

                                                                            

                                                                           

 

                                                                  Στάθης Θεοφάνης