ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι     15 /4/2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.  
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη
3.    Μηνίτσιο Αντώνιο  
4.    Παπασωτηρίου Σοφία
5.    Στεφανή Θωμά
6.    Μπακρατσά Βασίλειο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 19η Απριλίου  2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

-    Έγκριση Γεωλογικής μελέτης του έργου: Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από φυσικές πηγές εννέα βρύσες ΔΔ Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου

-    Έγκριση Περιβαλλοντολογικής μελέτης του έργου: Κατασκευή ενισχυτικού  υδραγωγείου στη θέση ΣΥΚΙΑ ΔΔ Κρυοπηγής του Δήμου Μουζακίου

-    Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του κατ/τος Μπαλταδώρου Κων/νου

-    Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του κατ/τος Τρίψα Σταθούλας

-    Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015", 4.1. Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου

Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός