ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΖ 20-3-2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι     15 /3/2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΜουζακίουΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη
3.    Μηνίτσιο Αντώνιο 
4.    Παπασωτηρίου Σοφία
5.    Στεφανή Θωμά
6.    Μπακρατσά Βασίλειο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20η Μαρτίου  2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:50 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Βερναδάκη Καλλιόπης
•    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Παλιούρα Ευαγγέλου
•    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Πολύζου Ευαγγελής
•    Έγκριση ανασυνταγμένης μελέτης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»
•    Περί αδειοδότησης Αρδευτικών Γεωτρήσεων  του Δήμου Μουζακίου
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός