ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση ΔΕΔ την 27/11/2011

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 16/11/2011

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ.Πρωτ: 20624

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής                                                                                          Διαβούλευσης

(ως η συνημμένη κατάσταση)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 27η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Περί κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2012

2. Περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ