ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Μουζάκι 16/6/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                         Αρ.Πρωτ: 11193
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
   
                      

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:
1. Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων
2. Προστασία του Περιβάλλοντος

 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                           ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 


                                  ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ