ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-3-2019, ΩΡΑ 13:00 ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                         Μουζάκι  28/2/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

                         Αρ.Πρωτ: 1888

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                  

            Προς

          Τα μέλη της Δημοτικής

               Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

                      

 

 

 

 

 

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Τακτική Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) στις 4/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

 

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μουζακίου.

 

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

                                ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ