ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μουζάκι 20/2/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Τακτική  Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 2/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1.    Περί κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  2014 - 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ