ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μουζάκι 28/8/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε έκτακτη (Λόγω προθεσμιών) Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 29/8/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1.    Περί κατάρτισης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ