ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μουζάκι 16/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    Αρ.Πρωτ: 20032
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 24/10/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1.    Περί κατάρτισης O.Π.Δ. και Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ