ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-5-2023, ΩΡΑ 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  05/05/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ: 4039

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

                                                                                                    Έδρες τους     

                                                                                                        

Καλείσθε σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών) συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου σήμερα Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

 

    

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Εισηγητής : Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

 

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εκμίσθωσης καταστημάτων ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ στο Βόλο.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.   κ. Καραμπέκου Μαρία

 

3.       Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση Αίτησης Αναστολής με αίτημα έκδοσης Προσωρινής Διαταγής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε σχέση με την υπ’ αριθμ Ε487/2022 αίτηση Ακύρωσης κατά της 213723/13-10-2021 ΠΕΤ:2003278328 ΑΔΑ: Ψ6ΡΗΟΡ10-ΣΡΔ Απόφασης Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Εισηγητής : Δήμαρχος  κ. Στάθης Θεοφάνης

 

 

 

 

                                                                                          Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                                ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ