ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-4-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  21/4/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 3388

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των

 

                                                                  Έδρες τους

                                                                                                          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 27η  Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2023 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ" Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαγούλας
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 05/19).
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης & 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» (Α.Μ: 17/20).
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 01/20)
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 04/18)
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευσης βοσκής στη συστάδα 3β του Δημοτικού Δάσους Ανθοχωρίου
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στη συστάδα 8β του Δημοτικού Δάσους Πευκοφύτου
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

13.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στο τμήμα 1, του Δημοτικού Δάσους Πορτής
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

14.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στη συστάδα 4β του διακατεχόμενου δάσους Βατσουνιάς
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

 

 

 

 

                         Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

    ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ