ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-2-2023, ΩΡΑ 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  13/2/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ: 1365

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

Email:l.vlahou@mouzaki.gr

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                    2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                    έδρες τους

    

Καλείσθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022) που θα γίνει στις 14-2-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου.

Mε την παρούσα πρόσκληση που σας κοινοποιείται σήμερα Δευτέρα 13-2-2023 και ώρα 12:00 μ.μ. σας αποστέλλεται ειδικό έντυπο ψηφοφορίας και εισηγήσεις των θεμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες, και πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023 θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του Υπουργείου 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Τρίτη 14-2-2023 από ώρα 11:00 έως 13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email l.vlahou@mouzaki.gr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Βλάχου Στυλιανή) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136.

 

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής στη θέση  ¨Προφήτης Ηλίας¨ Δ.Κ. Μουζακίου Δήμου Μουζακίου

      Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 - 2027

      Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                          

 

                                                                                ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ