Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου 2011-2013

Α/Α
Θέμα Απόφασης
Απόφαση
Πρακ.1
Πρακτικό 1ης συνεδρίασης

1/2011 Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 2011

2/2011 Εξέταση αίτησης του συλλόγου κτηνοτρόφων Μαυρομματίου

3/2011 Άδεια ίδρυσης καταστήματος Μιχαήλ Σωτήριος & ΥΙΟΙ Α.Ε.

4/2011 Άδεια ίδρυσης αποθήκης Μιχαήλ Σωτήριος & ΥΙΟΙ Α.Ε.

5/2011 Εξέταση αίτησης του συλλόγου κτηνοτρόφων Μαυρομματίου

6/2011 Εξέταση αιτήσεων της Κορλού Π. & Μπρέλλα Κων-νου σχετικά με τη χορήγηση οικον. βοηθήματος

7/2011 Εξέταση αίτησης του κ. Σδράκα Αθανασίου

8/2011 Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2011 στη Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου

9/2011 Άδεια ίδρυσης καταστήματος Χαντζιάρα Μαρίας

10/2011 Δωρεά Καρύδα Γεωργίου

11/2011 Εξέταση αίτησης Κ-Ξ ΠΡΟΤΕΚΑΤ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

12/2011 Καθαρισμός αύλειου χώρου Ι.Μ.Αγίας Αικατερίνης

13/2011 Εξέταση αίτησης Κ-Ξ ΠΡΟΤΕΚΑΤ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

14/2011 Απαγόρευση περισυλλογής ξερών ξύλων από το δάσος της Δ.Κ. Μαυρομματίου

15/2011 Εκμίσθωση του αριθμ. 187 αγροτεμαχίου της Δ.Κ.

16/2011 Εξέταση αίτησης του κ.Κωστάκη Χρήστου

17/2011 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

18/2011 Μεταφορά των οστών των απογόνων του ήρωα Γ. Καραϊσκάκη

19/2011 Εξέταση αίτησης της κ. Σάλτα Πελαγίας

20/2011 Περί πρότασης για επιχορήγηση απόρων οικογενειών στη Δ.Κ. Μαυρομματίου

1/2012 Εξέταση αιτήσεων των Ράϊου Σταυρούλας και Ράπτη Αριστοτέλη

2/2012 Ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούνε τη Δημοτική Κοινότητα

3/2012 Δεντροφύτευση στη Δ.Κ. Μαυρομματίου

4/2012 Απομάκρυνση ποιμνιοστασίων

5/2012 Τροποποίηση της αριθμ. 14-2011 απόφασης της Δ.Κ.

6/2012 Απομάκρυνση ποιμνιοστασίων & κοτετσιών στο συνοικισμό Γ. Καραϊσκάκη

7/2012 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

8/2012 Αγορά οικοπέδου

9/2012 Άδεια καταστήματος Κωσταντέλλου Παναγιώτη

10/2012 Άδεια καταστήματος Χατζιάρα Μαρίας

11/2012 Ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούνε τη Δημοτική Κοινότητα

12/2012 Μουσικά όργανα Κωστόπουλος Αθανάσιος

13/2012 Παραχώρηση βοηθητικού χώρου γηπέδου Μαυρομματίου

14/2012 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

15/2012 Ξύλευση στο δημοτικό δάσος Μαυρομματίου

16/2012 Εξέταση αίτησης Πηνιώς Σκύλλα

17/2012 Άδεια καταστήματος Ντρούβα Χριστίνα

18/2012 Πρόταση για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου στο συνοικισμό Γ. Καραϊσκάκη

19/2012 Ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούνε τη Δημοτική Κοινότητα

20/2012 Άδεια καταστήματος Παπαϊωάννου Ηλίας

21/2012 Εξέταση αιτήσεων δημοτών Δ.Κ. Μαυρομματίου

1/2013 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

2/2013 Εξέταση αίτησης Σαγάνη Βασιλείου

3/2013 Τεχνικό πρόγραμα οικ. έτους 2013

4/2013 Άδεια καταστήματος Κοσμά Γεωργίου

5/2013 Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

6/2013 Ανανέωση μίσθωσης αναψυκτηρίου Μαυρομματίου

7/2013 Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

8/2013 Εξέταση αίτησης Γιαννούλα Βασιλείου

9/2013 Άδεια καταστήματος Καψιώχα Αλεξάνδρας

10/2013 Σχετικά με την άρδευση στη Δ.Κ. Μαυρομματίου

11/2013 Ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούνε τη Δημοτική Κοινότητα

12/2013 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

13/2013 Εξέταση αίτησης αθλητικού συλλόγου -Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-

14/2013 Εξέταση αίτησης Florentina-Nantiaw Tanase

15/2013 Εξέταση αίτησης Τσιβόλα Παρμενίων

16/2013 Εξέταση αίτησης Τοπικού Συμβουλίου Νέων

17/2013 Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου -Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-

18/2013 Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου -Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-

19/2013 Εξέταση αίτησης Αθλητικού Συλλόγου Μαυρομματίου -Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-

20/2013 Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

21/2013 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

22/2013 Κοπή δέντρων στο συνοικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη

23/2013 Τεχνικό Πρόγραμμα Δ.Κ. Μαυρομματίου

24/2013 Άδεια μουσικών οργάνων Πάπαρης Κωνσταντίνος

25/2013 Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

26/2013 Εξέταση αιτήσεων Γκαραβέλα Ζωής-Κατσίκη Βησσαρίωνα-Ζουμπουρλή Δήμητρας

27/2013 Εξέταση αίτησης του Μαντζιάρα Δημητρίου

28/2013 Έγκριση συζήτησης θεμάτων ΕΗΔ

29/2013 Εξέταση αίτησης Γκαραβέλα Φιλίππου

30/2013 Εξέταση αίτησης Γκαραβέλα Βάιας & Γκαραβέλα Θεοδώρου