Ενημέρωση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

 

Με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται για ακόμη ένα (1) μήνα η ισχύς των αιτήσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες είχαν αρχικό μήνα επανυποβολής τον ΑΠΡΙΛΙΟ και έλαβαν παράταση ισχύος για ένα (1) μήνα, βάσει της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.14717/303/8-4-2020 (Β΄1379) υπουργικής απόφασης.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

 

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

 

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

 

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

 

• Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα επανυποβολής τον ΜΑΡΤΙΟ, η ισχύς των οποίων έχει ήδη παραταθεί για δύο (2) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοΐου, ΔΕΝ παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο Μάιο.

 

• Οι αιτήσεις που λήγουν τον ΜΑΙΟ θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο Μάιο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός 2445042091.