Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Όλες οι Ημερήσιες Διατάξεις οι Διακηρύξεις Διαγωνισμών, οι Προκηρύξεις Προσωπικού, οι Κανονιστικές Διατάξεις και Αποφάσεις θα δημοσιεύονται στην Ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου.

Επίσης στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας θα δημοσιεύονται οι αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου & Μαυρομματίου.

 

Ημερήσιες Διατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύονται στο Διαύγεια

Προσλήψεις Προσωπικού

Κανονιστικές Διατάξεις & Αποφάσεις

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Ημερήσιες Διατάξεις Οικονομικής Επιτροπής

Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ημερήσιες Διατάξεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Ημερήσιες Διατάξεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου