ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                     Μουζάκι  5-5-2011
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                            Αριθ. Πρωτ:   6344 
Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία
τηλ. 24453-50136

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο, 
2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για θέματα αρμοδιότητάς των. 
Έδρες τους                                                                                                                     

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:00   μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1 Συζήτηση επί της ένστασης των ΔΣ Βασιλάκου Αστέριου, Γιώτη Λάμπρου και Ντόντου Χρήστου κατά του προϋπολογισμού του Δήμου Μουζακίου οικονομικού έτους 2011
Εισηγητής: Δήμαρχος                   
2 Έγκριση Έκθεσης εσόδων και εξόδων Α΄ τριμήνου 2011 του δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος
3 Περί εξέταση αίτησης της Αθανασίου Ευδοκίας
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
4 Περί καθορισμού επιβολής δικαιώματος βοσκής
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
5 Περί καθορισμού α) των τμημάτων των Κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση β) των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των Κοινόχρηστων Χώρων, γ) του τρόπου επιβολής των τελών αυτών
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
6  Περί Παραχώρησης Αρδευτικών Γεωτρήσεων του Δήμου   στον ΤΟΕΒ Γελάνθης
Εισηγητής: Τσιρογιάννη Φανή
7 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών Βατσουνιάς»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
8 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία ΔΔ Μαγουλίτσας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
9 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείων στο Τ.Δ. Αγίου Ακακίου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πέτρινων τοιχείων στο Τ.Δ. Ελληνοπύργου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
11 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΔ Πευκοφύτου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
12 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία θέσεων πάρκινγκ στο Δήμο (ΙΘΩΜΗΣ)»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
13 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Μαυρομματίου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
14 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμου Αη- Γιάννη Δρακότρυπας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
15 Περί καθορισμού επιβολής τελών άρδευσης
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
16 Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις της 25η Μαρτίου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κοινοποίηση:
1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                                    Φροξυλιάς Βάϊος
4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου