ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΔΑΕΦΚ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Από το Δήμο Μουζακίου ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών και δη πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης έκδοσης άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, η την επισκευή των ζημιών πρόσφατων θεομηνιών σε κτίρια.

Στην Καρδίτσα το τοπικό Γραφείο που είναι στελεχωμένο με υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), βρίσκεται στο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος, απέναντι από το νέο οικισμό του ΟΑΕΔ (οδός Ταυρωπού).

Στα εν λόγω Γραφεία δίνονται σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο, πρότυπα αιτήσεων και ενημερωτικό υλικό, ενώ οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρέχουν πληροφορίες σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 - 15:00).

Ειδικότερα, με βάση σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, όσον αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας:

          Στο Δήμο Τρικκαίων, το οικείο Γραφείο λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Τρικάλων, Ασκληπιού 18, Τρίκαλα, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2431351239,

          Στο Δήμο Καρδίτσας, το οικείο Γραφείο λειτουργεί στο Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου και Ταξινόμησης Βάμβακος, Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας - Καστανιάς, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2441080541,

          Στο Δήμο Βόλου, το οικείο Γραφείο λειτουργεί στο Δημαρχείο Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2421350159 ή 2421350241, και

          Στο Δήμο Λάρισας, το οικείο Γραφείο λειτουργεί στο Δημαρχείο Λάρισας, Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2413500297.

Στους ιστότοπους του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr, και της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, arogi.gov.gr, είναι διαθέσιμα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν κατά περίπτωση οι πληγέντες και δη:

          η αίτηση για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στην περίπτωση μικρών επισκευαστικών εργασιών με σύνταξη μελέτης από τους μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου ο δικαιούχος δύναται να αποζημιωθεί με συγκεκριμένο ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο και τη χρήση του κτιρίου,

          ο κατάλογος δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στην περίπτωση μικρών επισκευαστικών εργασιών με σύνταξη μελέτης από τους μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

          η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, και

          η αίτηση για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στην περίπτωση μικρών επισκευαστικών εργασιών που προτιμάται – από τον δικαιούχο – η μελέτη ιδιώτη μηχανικού και στην περίπτωση που απαιτείται μελέτη ιδιώτη μηχανικού για την επισκευή κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

Τα παραπάνω έντυπα αφορούν τις περιπτώσεις επισκευής των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα και όχι ανακατασκευής των κτιρίων τα οποία και έχουν κριθεί ως επικίνδυνα για χρήση, για τα οποία ενημερώνονται οι δικαιούχοι από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα συστατικά του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής είναι    διαθέσιμες στον ιστότοπο: https://civilprotection.gov.gr/deltia-tupou/prohora-apo-tigdaefk-i-stegastiki-syndromi-kai-i-antikatastasi-tis-oikoskeyis-se.

Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr και arogi.gov.gr.

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα κάτωθι:

          Στη Διεύθυνση Ι. Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη, ΤΚ 11471, Αθήνα, Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ- ΚΕ), με τηλέφωνα για πρωτόκολλο 210 – 870 4700 – 4722 – 4723.

          Στην ηλεκτρονική διεύθυνση daefkke@civilprotection.gr, με τις αιτήσεις να φέρουν ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω του gov.gr και τις υπεύθυνες δηλώσεις να εκδίδονται μέσω του gov.gr.

Τέλος, σημειώνεται πως η γραμμή τηλεφωνικής ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, για τα ζητήματα πέραν της στεγαστικής συνδρομής, είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στο 213 – 133 1300 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 - 15:00).

 387336591_209196118860172_3282861740786415900_n.jpg - 98,04 kB