ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα εκλογής για το Δήμο Μουζακίου

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ρ8ΣΩΚΕ-13Η