ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ : Κατάθεση δικαιολογητικών ενδιαφερομένων για ένταξη, από 18/04/2023 έως 19/05/2023

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ:

             ΑΙΤΗΣΗ

             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μουζακίου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του σε ισόγειο χώρο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αντώνη Βασιλείου, αρθμ.145.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους ως ωφελούμενοι.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων, ρούχων και ιματισμού σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.

Κριτήριο ένταξης είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

•          Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

•          Φωτοτυπία Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

•          Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).

•          Φωτοτυπία πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΝΕΡΟ)

•          Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ  σε περίπτωση ενοικιαζόμενης κατοικίας

•          Ηλεκτρονικό Συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.

•          Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία του.

•          Για τους ανέργους, πιστοποιητικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

•          Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, (67% και άνω).

•          Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.  (πατήστε εδώ για να τη δείτε).

•          ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ οι δικαιούχοι ΚΕΑ μπορούν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Εφόσον έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Β) Καταθέτοντας μόνο την εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1 ΑΤΟΜΟ

Έως 4.000€

2 ΑΤΟΜΑ

Έως 5.000€

3 ΑΤΟΜΑ

Έως 6.000€

4 ΑΤΟΜΑ

Έως 7.000€

5 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

Έως 10.000€

 

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης  (πατήστε εδώ για να τη δείτε).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Μουζακίου.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ηλεκτρονικής μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από το Κέντρο Κοινότητας. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 18/04/2023 ΕΩΣ 19/05/2023, ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΠ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΕΠ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ 9:00πμ ΕΩΣ 13:00μμ..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24450 – 42091 (κ. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΆΝΝΑ). Ε-mail: kentro_koinotitas@mouzaki.gr