ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μουζακίου

Ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μουζακίου

 

Ο Δήμος Μουζακίου πρόσφατα ολοκλήρωσε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αποτελεί υποχρέωση για όλους του Δήμους της χώρας στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης (Ν.4710/2020), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Με το ΣΦΗΟ χωροθετούνται σημεία φόρτισης και θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε οικισμούς του Δήμου Μουζακίου, λαμβάνοντας υπόψη χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά καθώς και τις απόψεις φορέων και πολιτών του Δήμου.

Συγκεκριμένα μέσα από μια επιστημονική μεθοδολογία πρόβλεψης των τάσεων της ηλεκτροκίνησης και ορθολογική διαδικασία εντοπισμού των βέλτιστων σημείων χωροθετούνται στον Δήμο Μουζακίου δεκαπέντε (15)  σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο). Αναλυτικότερα προβλέπονται:

·         11 σημεία για ΙΧ

·         1 σημείο για ταξί

·         1 σημείο για οχήματα τροφοδοσίας

·         1 σημείο για τουριστικά λεωφορεία

·         1 σημείο για ΙΧ ΑΜΕΑ

Τα σημεία φόρτισης συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στον οικισμό του Μουζακίου καθώς και σε Αγναντερό, Μαυρομμάτι, Μαγούλα και Φανάρι.

Η σταδιακή εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τριετίας, σύμφωνα και με τον εθνικό προγραμματισμό.