Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μουζάκι 07-04-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                     

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                               

 

 

                 

 

                                                                       

Ταχ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 1

                        Μουζάκι                            

                       Τ.Κ. 430 60 

Πληροφ.: Ευαγγελία Λασπά                           

Τηλ.: 24453 50108        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Μουζακίου στην προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλου ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου Μουζακίου, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.     Να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου.

2.     Να έχει επιφάνεια κτίσματος τουλάχιστον 70 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους και περιβάλλοντα αύλειο χώρο.

3.     Να είναι ενιαίο ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά ν’ αποτελούν ενιαία έκταση.

4.     Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους ιδιοκτήτες.

5.     Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, εύκολα προσβάσιμο στο κοινό και με δυνατότητα στάθμευσης.

6.     Να έχει νόμιμη οικοδομική άδεια ή νομίμως υφιστάμενο.

7.     Να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι, τα ακίνητα των οποίων πληρούν όλες τις ως άνω προϋποθέσεις, όπως καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Μουζακίου, με συνημμένα:

            α) Τοπογραφικό διάγραμμα, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού κτηματολογίου με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου

            β) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών

            γ) Τίτλους κυριότητας και

            δ) Οικοδομική άδεια ή αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι αιτήσεις – προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου από 08-04-2022 έως 06-05-2022 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση του Δήμου έναντι των ενδιαφερομένων.

 

                                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                                       ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ