Να προκηρυχθούν τα ιδιωτικά έργα των ΟΠΑΑΧ

•    Ζητά με επιστολή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός

Επιστολή προς το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός με θέμα: «Προκήρυξη Μέτρων Κρατικών Ενισχύσεων (Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013»
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού είναι το παρακάτω:


κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις από 26/07/2010 Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 με καταληκτική ημερομηνία 1/11/2010, η προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη που προκηρύχτηκε και αφορούσε στις περιοχές του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Θεσσαλία έφτανε τα 17,0 εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια της παραπάνω 1ης προκήρυξης τελικά υποβλήθηκαν συνολικά 84 Φάκελοι Υποψηφιότητας, συνολικής προϋπολογιζόμενης Δημόσιας Δαπάνης 10,6 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, διότι η αξιολόγηση των Φακέλων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, ο αριθμός των έργων που έχουν προεγκριθεί μέχρι σήμερα είναι 37 έργα, με Δημόσια Δαπάνη 4,00 εκατ. Ευρώ. Από αυτά έχουν λάβει οριστική έγκριση 22 έργα με Δημόσια Δαπάνη 2,22 εκ εκατ. Ευρώ.
Εκτιμούμε ότι το παραπάνω πενιχρό αποτέλεσμα της διαδικασίας της 1ης προκήρυξης από άποψης επενδυτικού ενδιαφέροντος και τελικής ένταξης έργων οφείλεται αφενός στην οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα και αφετέρου στο γεγονός ότι την περίοδο που έγινε η Προκήρυξη δεν είχαν ακόμα επιλεγεί οι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για τα Μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013, το έργο των οποίων είναι μεταξύ άλλων η πληροφόρηση/ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η κινητοποίηση του τοπικού ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.
Ως αποτέλεσμα του ανωτέρου κλίματος ήταν αφενός μια διστακτικότητα για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου και αφετέρου η μειωμένη δυνατότητα ευρείας κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε κάθε επιμέρους περιοχή των ειδικών ζωνών εφαρμογής των ανωτέρω Μέτρων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. που αποτελεί από τα βασικά καθήκοντα των Υποστηρικτικών Μηχανισμών.
Όπως γίνεται φανερό και από το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των περιοχών του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 αυτές αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεπώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Εκτιμούμε ότι συμμερίζεστε την δική μας προσδοκία αλλά και των κατοίκων των περιοχών αυτών  ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ θα πρέπει το ΥΠΑΑΤ να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στο πλαίσιο μιας νέας 2ης Προκήρυξης, καθώς στις σημερινές συνθήκες η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική «αναπτυξιακή ένεση» για την οικονομία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος του Άξονα 3 του ΠΑΑ και προς την κατεύθυνση αυτή αναμένουμε  να εντείνεται τις προσπάθειές σας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε να σας ζητήσουμε:
1.    να μην μεταφερθούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας πόροι που προβλέπονται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν εκδηλώθηκε ανάλογο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης, αλλά να επαναπροκηρυχτούν άμεσα με νέα 2η Προκήρυξη σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των Υποστηρικτικών Μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση /ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται από το πρόγραμμα.
2.    να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν η άμεση προκήρυξη και των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα 3 του ΠΑΑ  (πέραν αυτών που προκηρύχθηκαν στην 1η Εκδήλωση ενδιαφέροντος) που δεν ενεργοποιήθηκαν ακόμη.
Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006) τα στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος (τόσο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 όσο και του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 με την τεχνική υποστήριξη των Δομών Στήριξης) στην Περιφέρειά μας ήταν τα εξής:
?    Αριθμός υλοποιημένων έργων: 310
?    Συνολικός Προϋπολογισμός: 35,8 εκατ. ευρώ
?    Δημόσια Δαπάνη: 20,1 εκ. ευρώ

Με εκτίμηση
Ο
Δήμαρχος Μουζακίου
Γεώργιος Κωσός

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου η μελέτη για την οδό προς Κάστρο Φαναρίου

•    Το έργο έχει προϋπολογισμό 290.000 ΕΥΡΩ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου ενέκρινε τη μελέτη του έργου «Κατασκευή οδού προς Κάστρο Φαναρίου» προϋπολογισμού 290.000 ΕΥΡΩ  το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση 16 της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ)
Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση, κατασκευή νεροπαγίδων στις διασταυρώσεις και τους παράπλευρους δρόμους για τον έλεγχο της απορροής των υδάτων, κατασκευή λίθινων τοιχίων αντιστήριξης-στηθαίων ανάντη και κατάντη του δρόμου, όπως επίσης και τσιμεντοστρώσεις τμήματος του δρόμου με σκυρόδεμα και έγχρωμα σκύρα και υδροβολημένη επιφάνεια. Εδώ να σημειωθεί πως η επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης θα διακόπτεται από φιλέτα λιθοδομής από λαξευτούς λίθους τοπικής προέλευσης.
«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική μελέτη, που αφορά το δρόμο που οδηγεί στο Κάστρο του Φαναρίου και θα διευκολύνει τα μέγιστα την επισκεψιμότητά του. Το έργο προορίζεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από την πρόσκληση 16 της Ελληνικής Εταιρείας, Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Συνεδρίασε η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου Μουζακίου

Συνεδρίασε την Πέμπτη η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου Μουζακίου και εξέτασε δύο θέματα.
Ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα δράση του Δήμου για το έτος 2013 και στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου η μελέτη για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων της πόλης του Μουζακίου.
Παρόντες ήταν ο πρόεδρος και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου καθώς και πολλοί δημότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το νέο έργο που θα γίνει στην πόλη του Μουζακίου
Θυμίζουμε ότι με το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 1.000.000 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλταντζής» .
Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση σε κεντρικούς δρόμους του Μουζακίου και για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων.
Συγκεκριμένα:
•    Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στις οδούς Κοραή και στην Οδό Βενιζέλου που αποτελεί τη βόρεια είσοδο της πόλης του Μουζακίου από την πλευρά των Αγίων Θεοδώρων.
•    Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στην οδό Αγίου Γεωργίου έως τη συμβολή με την περιφερειακή οδό της πόλης που αποτελεί τη Νότια είσοδο και έξοδο της πόλης προς Αργιθέα
•    Σε όλο το μήκος της οδού Καραϊσκάκη που αποτελεί την ανατολική είσοδο του Μουζακίου από την περιοχή της Καρδίτσας
•    Στο τμήμα της οδού Κοραή ανάμεσα στις οδούς Αντώνη Βασιλείου και Αγίου Θεοδώρου που βρίσκεται νότια του Λυκείου Μουζακίου
•    Σ’ όλο το μήκος της οδού Μεσολογγίου που αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Οδού Αντώνη Βασιλείου έως την περιφερειακή οδό από την πλευρά της Πύλης
•    Σ’ όλο το μήκος της οδού Βιβλιοθήκης
•    Σ’ όλο το μήκος της οδού Θεσσαλίας

Συγκεκριμένα θα γίνουν διαμορφώσεις πεζοδρομίων, επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου γυαλισμένες, επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου, πλακόστρωση με κυβόλιθους, κατασκευή παρτεριών και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων.

Επιστολή του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού στην κ. Γερακούδη για την αδειοδότηση των ημιαρτεσιανών και των γεωτρήσεων


Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός απέστειλε επιστολή στη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη, προκειμένου να ζητήσει την παρέμβασή της, έτσι ώστε να δοθεί λύση στην αδειοδότηση των γεωτρήσεων των παραγωγών (ημιαρτεσιανά) καθώς έχει προκύψει ζήτημα για τις μεταξύ τους αποστάσεις.   

«Με βάση το υπ’ αριθμό 1653/167091/28-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος Γενική Δ/νση Χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής Δ/νση Υδάτων     Θεσσαλίας μας κοινοποιείται για ενημέρωση μας το υπ’ αριθμ. 110733/10-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης κ Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
Με βάση τις διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία, χορήγησης αδειών, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης Νερού πουθενά δεν γίνεται μνεία για ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων.
H ΚΥΑ 150559/2011 επίσης και η τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 με βάση την υπ’ αριθ. οικ. 110424/11-4-2012 που αδειοδοτεί όλες τις γεώτρησεις που προΰπαρχαν 16-6-2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β 1784) σχετική άδεια χρήση νερού δεν αναφέρει αποστάσεις. Φυσικά αν ήταν νόμιμες οι γεωτρήσεις για να εκδοθεί άδεια θα έπρεπε να τηρούνται οι αποστάσεις. Σήμερα όμως που αδειοδοντούνται όλες οι μη έχουσες άδεια χρήσης νερού είναι λογικό να μην μπαίνει θέμα απόστασης 200 μ. από την πλησιέστερη γεώτρηση, αφού όλες οι παραπάνω διατάξεις νομιμοποίησης δεν το απαιτούνε.
Να γίνει σύμπτυξη γεωτρήσεων σε μια είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατον, γεγονός που και οι διευκρινιστική 1653/167091/28-8-2012 παράγραφος 3 το δέχεται και συγκεκριμένα αναφέρει «με την συναίνεση τον ενδιαφερομένων».
Θα παρακαλούσαμε, να επέμβετε στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την διευθέτηση των παραπάνω αδειοδοτήσεων γιατί με την χρήση των αποστάσεων, αλλά και τη σύμπτυξη, των γεωτρήσεων σε μία, οι αντιδράσεις των παραγωγών θα είναι μεγάλες και παράλληλα θα δημιουργηθούν πλείστα όσα προβλήματα άνευ λόγου.
Εδώ να επισημάνουμε ότι δημιουργείται και ηθικό ζήτημα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υπέβαλαν φακέλους έκαναν έξοδα υποβολής και των εκ υστέρων τίθεται ζήτημα αποστάσεων μεταξύ των γεωτρήσεων.  
Είμαι βέβαιος κυρία Γενικέ ότι θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλυθεί αυτό το ζήτημα που δημιουργεί πρόβλημα σε πάρα πολλούς παραγωγούς.

Ο Δήμαρχος
Κωτσός Γεώργιος

Εκτροφεία σαλιγκαριών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

“Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι νέοι αγρότες  και κτηνοτρόφοι στρέφονται σε καινοτόμες καλlιέργειες» δήλωσε ο κ. Κωτσός

Το εκτροφείο σαλιγκαριών του κ. Αριστοτέλη  Μπαχλά στην Κρανιά επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Λιάπα και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς κ. Θωμά Κοτρώτσιο. Παρόντες στο εκτροφείο ήταν ακόμη δύο νέοι εκτροφείς που δραστηριοποιούνται στο δήμο Μουζακίου οι κ.κ. Αθανάσιος Ρίζος και Ελευθέριος Κουτσιμπέλης.
Στον νομό μας δραστηριοποιούνται με την εκτροφή κλειστού τύπου πάνω από  11 εκτροφείς που ο καθένας έχει από 1 έως και  4 στρέμματα,
Οι τρεις προαναφερόμενοι παραγωγοί ανήκουν σε μία ομάδα παραγωγών που  αυτή τη στιγμή αποτελείται από 8 εκτροφείς κλειστού τύπου που εκτρέφουν το είδος Helix Aspersa.

Από την παρουσίαση που έκαναν οι εκτροφείς στο Δήμαρχο προέκυψαν τα παρακάτω:                                                                                            
Εκτροφή Κλειστού Τύπου ονομάζεται η  εκτροφή σαλιγκαριών σε κλειστούς χώρους όπως ένα διχτυοκήπιο  και όπου τα σαλιγκάρια βρίσκουν καταφύγιο κάτω από ξύλινες κατασκευές  ή σε συστήματα τύπου κουρτίνας. Το σιτηρέσιο των σαλιγκαριών στα Εκτροφεία Κλειστού Τύπου είναι τεχνητό και αποτελείται από συνδυασμό αλεσμένων δημητριακών. ( καλαμπόκι , σόγια , σιτηρά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και οπωσδήποτε Ασβέστιο για τον σχηματισμό του κελύφους των σαλιγκαριών. Στα εκτροφεία Κλειστού Τύπου ο πληθυσμός των σαλιγκαριών είναι προστατευμένος από θηρευτές και η παραγωγή είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τα Εκτροφεία Ανοικτού Τύπου.
Επιλογή κατάλληλου αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση :
Απαραίτητες Προϋποθέσεις που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη για να επιλέξει τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης ενός Εκτροφείου Κλειστού Τύπου  είναι :
?    Νερό – υδροδότηση : εξασφάλιση νερού στο εκτροφείο (από γεώτρηση ή ποτάμι), στο οποίο θα πρέπει να γίνει ανάλυση για την καταλληλότητα του.
?    Το έδαφος θα πρέπει να είναι ασβεστώδες ( ph > 6,5 ): Προτιμάμε το ασβεστώδες έδαφος εάν γίνεται, διότι το Ασβέστιο είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό του κελύφους , ελλείψει αυτού θα πρέπει να γίνεται τεχνική προσθήκη Ασβεστίου
?    Στράγγιση- εκροή εδάφους : μπορεί η υγρασία να είναι απαραίτητη αλλά τα σαλιγκάρια δεν αγαπάνε την λάσπη και τις λίμνες νερού οπότε καλά είναι να επιλέγονται εδάφη που στραγγίζουν εύκολα και δεν κατακρατούν νερά. Αρκετοί εκτροφείς συνηθίζουν να τοποθετούν χαλίκι στο έδαφος.
Εγκατάσταση :
?    στα πλάγια υπάρχουνε λαμαρίνες ή μπετόν με 30 – 50 εκατοστά μέσα στο έδαφος (προστασία από τρωκτικά ) – προτιμάμε το μπετόν λόγω μεγαλύτερης διάρκειας αντοχής και ισχυρότερης θεμελίωσης
?    μεταλλικός σκελετός ( όπως στα θερμοκήπια) εγκεκριμένου τύπου
?    από πάνω είναι σκεπασμένο από δίχτυ (Σκίασης 90-95%) όπως στα  θερμοκήπια για να προσφέρει προστασία από τον ήλιο και από πουλιά.
?    Σκέπαστρα ή “φωλιές”  από ξύλο, ανθεκτικό στο χρόνο (συνήθως πεύκο ή έλατο)  για να βρίσκουν καταφύγιο τα σαλιγκάρια.
?    Ψεκαστήρες : Μπέκ Υδρονέφωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής για την αποφυγή του σταξίματος και την δημιουργία λιμναζόντων νερών  οι οποίοι θα  “ψεκάζουν” με σταγονίδια νερού την εγκατάσταση (υδρονέφωση) διατηρώντας κάποια αυξημένη εδαφική και ατμοσφαιρική Υγρασία , ειδικά κατά την διάρκεια του καλοκαιριού
?    διαμόρφωση εσωτερικών ”πάρκων” τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρικό σύστημα αποτροπής εξόδου των σαλιγκαριών  ώστε να “περιορίζονται” τα σαλιγκάρια στον συγκεκριμένο χώρο εκτροφής.
Κόστος εγκατάστασης:
?    Το συνολικό κόστος όλων το προαναφερθέντων ποιο πάνω, καθώς επίσης και η αγορά των γεννητόρων για την πλήρη κάλυψη του εκτροφείου ανέρχεται περίπου στις 28.000 ευρώ.( Δεν αναφέρομαι στην  διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου όπως χαλίκι,στεγνωτήριο σαλιγκαριών,θάλαμος ψυγείο για τη χειμερία νάρκη )
?    Αναμενόμενη παραγωγή : 3.000  – 4.000 kg ανά στρέμμα- ανά έτος
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από την γενικότερη ανάγκη για την ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις με παραγόμενα προϊόντα που θα βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές.
«Θέλω να εκφράσω και δημόσια τα συγχαρητήριά μου σ’ αυτά τα νέα παιδιά που ασχολούνται στο Δήμο μας με καινοτόμες δράσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και να  κάνω γνωστό πως ο Δήμος Μουζακίου επενδύει πάρα πολλά στην ανάπτυξη τόσο της γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας. Το κάνουμε αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας.

Πλούσια πηγή βιταμινών, ιχνοστοιχείων και μετάλλων 3,3%. Ιδιαίτερα δε σιδήρου (περισσότερο από το κόκκινο κρέας) καλίου και μαγνησίου.
αποτελεί μία αξιόπιστη απάντηση στη μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Ως Δήμος καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια να ενημερώσουμε και να οργανώσουμε τους αγρότες μας σε ομάδες παραγωγών και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήσαμε συναντήσεις σ’ όλα τα χωριά μας υπό την αιγίδα της αντιδημαρχίας αγροτικών θεμάτων. Απ’ ότι διαφαίνεται μία αξιόπιστη και με μεγάλο ενδιαφέρον λύση είναι και η εκτροφή σαλιγκαριών και είναι παρήγορο ότι νέα παιδιά στρέφονται προς αυτή με μεράκι και μεγάλη διάθεση για δουλειά. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει ορατό πλέον ρεύμα επιστροφής νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και ειδικότερα στο Δήμο μας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή με το  γραφείο γεωργικής ανάπτυξης είμαστε στη διάθεσή τους να τους ενημερώσουμε και να τους υποστηρίξουμε σ’ όποια δραστηριότητα επιλέξουν» Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Σύσταση του σώματος των σαλιγκαριών ανά 100 γρ.
Νερό    80γρ
Πρωτεΐνη    16γρ
Λίπη    1,1γρ.
Yδατάνθρακες    3,87γρ
άλατα    1,42γρΜία ιστορική φωτογραφία•    Δανοί εργάτες που βοήθησαν στην ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού

Το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, ανατολικά της κεντρικής πλατείας σε οικόπεδο συνολικής έκτασης περίπου δύο στρεμμάτων , με αριθμό οικοπέδου 585 και τμήμα του αριθμού οικοπέδου 586, του Ο.Τ. 89 σύμφωνα με την Διανομή  Αγναντερού του 1927. 

Η διαδικασία ανέγερσης του κτιρίου ξεκίνησε το 1948, με την συγκρότηση Επιτροπής Ανεγέρσεως Διδακτηρίου Αγναντερού και την λήψη σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως (Σχετικά έγγραφα με αριθμό Πρωτ. 275207/24-04-1948 και 200754/30-09-1948).

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να κατασκευάζεται το φθινόπωρο του 1950 από μία ομάδα 80 εθελοντών εργατών από την Δανία. Μέλος του συνεργείου που επέβλεψε την συνολική κατασκευή του κτιρίου ήταν ο Τεχνίτης Βαν Πάλλεσεν από το Μέζλς. Τα χρήματα κατασκευής του σχολείου συγκεντρώθηκαν με την οικονομική βοήθεια της UNESCO και τον  έρανο 100.000 Δανών μαθητών.

Το Δημοτικό Σχολείο ολοκληρώθηκε το έτος 1952 και εγκαινιάστηκε στις 10-02-1952. Τα εγκαίνια του σχολείου αποτέλεσαν σημαντικό γεγονός εκείνης της εποχής. Επίσημοι προσκαλεσμένοι ήταν  Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Δανέζικης Κυβέρνησης, Εκπρόσωποι της αποστολής Διεθνούς Προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα, Καθηγητές του σχολείου της Δανίας που χρηματοδότησαν την κατασκευή του κτιρίου. Δημοσιεύματα σε εφημερίδες του Ελληνικού Τύπου και του Δανέζικου Τύπου σχολίαζαν την ανέγερση του σχολείου. Πολυάριθμα έγγραφα εκείνης της εποχής βρίσκονται στα αρχεία του Σχολείου (Σχετ. έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 9921/Α/3-05-1952).
Στην είσοδο του σχολείου υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες που έγινε η αποκάλυψη τους την ημέρα των εγκαινίων (μία στη Δανέζικη γλώσσα και μία στην Ελληνική γλώσσα) οι οποίες γράφουν :
‘’Το σχολείο αυτό κατεσκευάσθη δι’εράνων των Δανών μαθητών αλληλεγγύων εν τη δυστυχία προς τους αδελφούς των ‘Ελληνας, 1951-1952’’.
Στη φωτογραφία εικονίζονται Δανοί εργάτες που κατασκεύασαν το σχολείο, με τη δεσποινίδα (τότε)  Άννα Παπαευθυμίου, κόρη του αείμνηστου δασκάλου του σχολείου Αθανασίου  Παπαευθυμίου, η οποία μάλιστα την ημέρα των εγκαινίων απήγγειλε τον ύμνο της Δανίας σε άπταιστα Δανέζικα.
«Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει ιδιαίτερη αξία στις ημέρες μας, καθώς συμβολίζει την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης, που επικράτησε μετά τις δύσκολες μέρες της ανασυγκρότησης από τη λαίλαπα του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Σε αντίθεση με σήμερα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να πετύχει την ψυχική  και ουσιαστική ένωση των ευρωπαίων μ ‘ αποτέλεσμα η Ελλάδα μας να αντιμετωπίζεται από τους εταίρους μας, ως φτωχός και όχι «τίμιος» συγγενής. Εξάλλου η μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε στο σχολείο είναι ιδιαιτέρως εύγλωττη, καθώς οι Δανοί χαρακτηρίζουν του Έλλληνες ΑΔΕΛΦΟΥΣ. Αν και σήμερα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, μας αντιμετώπιζαν ως Αδέλφια τότε σίγουρα δεν θα χρειαζόταν τα επώδυνα μνημόνια που οδηγούν τον Ελληνικό Λαό στην εξαθλίωση». Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Επιστολή του Δημάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίο Κωτσού στον Υπουργό Γεωργίας για τις τιμές του βαμβακιού

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Γεωργίας αναφορικά με τις τιμές και τον τρόπο πληρωμής των βαμβακοκαλλιεργητών:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ:
Η φετινή χρονιά ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους βαμβακοπαραγωγούς. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τις  έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα στην καλλιέργεια, προβλήματα που ανάγκασαν τους περισσότερους βαμβακοπαραγωγούς να προχωρήσουν σε επανασπορές. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν  και ήταν ακόμη πιο έντονα, αφού οι άσχημες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί αλλά και να υποβαθμιστεί η παραγωγή.  Στη συνέχεια βλέπουν  την  παραγωγή τους να είναι εξαιρετικά μειωμένη αφού οι καταστροφές από το πράσινο σκουλήκι ξεπερνούν το 70% σε αρκετές εκτάσεις.
Μέσα σ’ όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί  και ο τρόπος πληρωμής των εκκοκκιστηρίων. Παίζοντας  το «παιχνίδι» των ανοικτών τιμών , δεν κινούνται με σαφήνεια σε ότι αφορά τις τιμές με τις οποίες παραλαμβάνουν το προϊόν από τους παραγωγούς. Καθώς η εκκοκκιστική περίοδος  οδεύει προς το τέλος, η μη ύπαρξη συγκεκριμένης τιμής  αγοράς του προϊόντος από τις εκκοκκιστικές μονάδες έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί   να μην ξέρουν   τι θα εισπράξουν. 
Γνωρίζοντας την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, το Υπουργείο Γεωργίας  σιωπά επιδεικτικά,  ξεχνώντας την απόφαση του Πρώην Υπουργού που έλεγε ότι θα πρέπει  να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας το ειλικρινές σας ενδιαφέρον για τον αγροτικό κόσμο, είμαι βέβαιος ότι θα αφουγκραστείτε την αγωνία των παραγωγών, και θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να δοθούν λύσεις που θα τους ανακουφίσουν, προωθώντας παράλληλα και τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αναδειχθεί σε πυλώνα ανάπτυξης και εξόδου της χώρας μας από την κρίση.»
Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Γεώργιος Κωτσός

Αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Μουζακίου

Στο 2o Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου πραγματοποιήθηκε ο επίσημος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρουσία του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαλατσού, της σχολικής συμβούλου, των μαθητών και πολλών γονέων.
Παράλληλα ο Δήμαρχος κ. Κωτσός ήταν παρών και στους Αγιασμούς του Λυκείου Μουζακίου και του Δημοτικού Σχολείου Μαυρομματίου, ενώ το Δήμο Μουζακίου εκπροσώπησε στον Αγιασμό του Γυμνασίου Μουζακίου ο Αντιδήμαρχος κ. Καλιώρας, στο Φανάρι ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιούμας και στο Αγναντερό και Μαγούλα ο Αντιδήμαρχος κ. Τζιβέλης.
Μετά τον αγιασμό, ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου κ. Σπύρος Θάνος αναφερόμενος στη νέα σχολική χρονιά κάλεσε τους μαθητές να προσπαθήσουν μ’ όλες τους τις δυνάμεις και να αγαπήσουν το διάβασμα και το βιβλίο. Καλωσόρισε τα πρωτάκια και ευχήθηκε σ’ όλους τους μαθητές καλή σχολική χρονιά.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός στην ομιλία του μετά τις ευχές για καλή σχολική τόνισε: «Καλή νέα σχολική χρονιά σ’ όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Όπως κάθε ξεκίνημα στη ζωή μας, έτσι και το σημερινό ξεκίνημα των σχολείων πρέπει να συνοδεύεται από ελπίδα, αισιοδοξία, πλάνα και σχέδια, όνειρα και κυρίως διάθεση για δουλειά και επιμελή προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο καθένα και η καθεμιά.
Εξάλλου το σχολείο πέρα από πηγή γνώσης και μάθησης είναι και πηγή χαράς και έμπνευσης για όλους τους μαθητές, που θα πρέπει να βλέπουν το σχολείο σαν προέκταση του σπιτιού τους και της οικογένειάς τους.
Τόσο οι δάσκαλοί σας όσο και οι γονείς σας αλλά και ο Δήμος μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση στα σχολεία μας να είναι η καλύτερη απ’ όλες τις πλευρές
Παρόλα  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η εκπαίδευση οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και να προσπαθούμε σκληρά για να παρέχουμε στα παιδιά μας, που είναι το μέλλον της κοινωνίας μας την καλύτερη δυνατή παιδεία.»  Αναφερόμενος στους μαθητές ο κ. Κωτσός επεσήμανε: «Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς σας εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και δυνατοί. Σε κάθε ξεκίνημα καλό θα είναι να θέτουμε στόχους και να τοποθετούμε τον πήχη των προσδοκιών μας ψηλά. Για να πετύχουμε  στη ζωή μας πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους μας και να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας στην εκπλήρωσή τους. Εύχομαι η καθεμία και ο καθένας από σας με τη βοήθεια των δασκάλων σας  και των γονιών σας να έχετε μία σχολική χρονιά γεμάτη χαμόγελα, δημιουργία και γνώση.»


Συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γιαννέλο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός και συζήτησε μαζί του θέματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια και τη συνεργασία του Δήμου Μουζακίου με την αστυνομία.
Ο κ. Κωτσός ανέφερε στον κ. Γιαννέλο το γεγονός ότι το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου είναι υποστελεχωμένο με συνέπεια να υπάρχουν προβλήματα στην πλήρη κάλυψη όλης της περιοχής ευθύνης του τμήματος που είναι τεράστια. Παράλληλα ο Δήμαρχος Μουζακίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην άψογη συνεργασία που έχει με το Διοικητή του Α.Τ. Μουζακίου κ. Ζαρχανή, τη Διοικητή του Α.Τ. Περιφέρειας κ. Στάθη και το σύνολο των αστυνομικών που υπηρετούν εκεί, καθώς επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό παρά το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη στελεχιακού δυναμικού.
Από την πλευρά του ο κ. Γιαννέλος διαβεβαίωσε το Δήμαρχο πως από την πλευρά του καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να καλυφθούν τα όποια προβλήματα με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο υπερβάλει τον εαυτό του προκειμένου να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που επιτελεί.
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με την Αστυνομική Διεύθυνση μπορούν να υπάρξει καλύτερη κάλυψη των όποιων προβλημάτων και μεγιστοποίηση της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Το Μουζάκι επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΕ κ. Σάλλας

Το Μουζάκι επισκέφθηκε  ο πρόεδρος του Τραπεζικού ομίλου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕ» κ. Σάλλας Μ.  συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντωνιάδη Χρ.  και υψηλόβαθμα στελέχη του Τραπεζικού  Ιδρύματος.
Αρχικά επισκέφθηκε το υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο Μουζάκι και στη συνέχεια φιλοξενούμενος του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού Γ. και του Διευθυντή του καταστήματος Μουζακίου κ.  Σπυρόπουλου Ι.  απόλαυσαν τη θέα του Μουζακίου και της γύρω περιοχής
Ο κ. Κωτσός εξήρε την άψογη συνεργασία που έχει ο Δήμος Μουζακίου με την Τράπεζα Πειραιώς και επεσήμανε στον κ. Σάλλα πως υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα να στηριχθεί ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας στη χώρα μας από ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό τραπεζικό ίδρυμα.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕ» συμφώνησε με το Δήμαρχο και επεσήμανε πως αυτό αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την Τράπεζα της οποίας προΐσταται.