ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΔΑ: 99Ε3ΩΚΕ-51Σ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/11/2021
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ