ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Μουζάκι 5/4/13
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                                                       
Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
-   Καλλιώρα Θωμά,  πρόεδρος.
-    Μηνίτσιο Αντώνιο, 
-    Τσιρογιάννη Φανή,
-  Πολυμερόπουλο Ευθύμιο
-    Ταμπάκο Κωνσταντίνο
-    Κρύου Φωτεινή
-    Φιλίππου Γεώργιο
-    Μόρφος Χρήστος
-  Μπαμπάτσικου Καλλιόπη 
Τον εκάστοτε ορισμένο  εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
-    Κατσαρού Ελένη
Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την  5η Απριλίου 2013 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):
-    Αποδοχή ποσών


Ο Πρόεδρος


Καλλιώρας Θωμάς
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο