Αποτελέσματα Σ.Ο.Χ. 1/2017 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

 
             
 
               
  Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ     Ανακοίνωση :        
  Υπηρεσία :            Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2017        
  Έδρα Υπηρεσίας : ΜΟΥΖΑΚΙ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ …ΠΕ η ΤΕ                
  Διάρκεια Σύμβασης :  ΤΡΙΕΤΗΣ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101                
          Ειδικότητα :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων)  ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
 ¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑ ΑΗ287932 Οχι 1 4 2     36 100 40 0 0 540 1 Οχι 680,00 1
17 ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΕΟ ΑΙ407941 Οχι 1   2     153 0 40 0 0 600 1 Οχι 640,00 2
7 ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩ ΑΖ772651 Οχι 1   1     44 0 20 0 0 600 1 Οχι 620,00 3
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑ ΑΗ284094 Οχι 1   1     43 0 20 0 0 600 1 Οχι 620,00 4
10 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΝΝΑ ΠΡΟ Σ888289 Οχι 1   1     47 0 20 0 0 600 1 Οχι 620,00 5
20 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ ΑΗ283731 Οχι 1 24       21 300 0 0 0 315 1 Οχι 615,00 6
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΑΣ Φ267504 Οχι 1         52 0 0 0 0 600 1 Οχι 600,00 7
5 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙ ΑΚ451072 Οχι 1         69 0 0 0 0 600 1 Οχι 600,00 8
18 ΣΔΡΑΚΑ ΟΛΓΑ ΧΡ Φ871043 Οχι 1 3       52 0 0 0 0 600 1 Οχι 600,00 9
3 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ Χ376008 Οχι 1 6       18 150 0 0 0 270 1 Οχι 420,00 10
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΕΡ ΑΖ284350 Οχι 1         27 0 0 0 0 405 1 Οχι 405,00 11
13 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ ΒΑΣ Χ874214 Οχι 1         27 0 0 0 0 405 1 Οχι 405,00 12
6 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ ΑΚ834639 Οχι 1 8       13 200 0 0 0 195 1 Οχι 395,00 13
2 ΒΑΡΔΑΚΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΑΧΙ ΑΙ840226 Οχι 1   2     23 0 40 0 0 345 1 Οχι 385,00 14
16 ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ Χ874416 Οχι 1         22 0 0 0 0 330 1 Οχι 330,00 15
12 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ ΑΚ874886 Οχι 1         21 0 0 0 0 315 1 Οχι 315,00 16
9 ΓΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ ΑΒ522567 Οχι 1         16 0 0 0 0 240 1 Οχι 240,00 17
19 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑ ΑΖ284805 Οχι 1   1     11 0 20 0 0 165 1 Οχι 185,00 18
22 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛ ΓΕΩ ΑΒ853861 Οχι 1         11 0 0 0 0 165 1 Οχι 165,00 19
14 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΖΩΗ ΓΕΩ ΑΖ783275 Οχι 1   2     8 0 40 0 0 120 1 Οχι 160,00 20
15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΔΙΟ Σ890179 Οχι 1           0 0 0 0 0 1 Οχι 0,00 21
21 ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡ ΑΖ283474 Οχι 1           0 0 0 0 0 1 Οχι 0,00 22