Υποδομές οικισμών Δ.Ε Ιθώμης

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΕΡΓΟ:
 
 
Υποδομές οικισμών Δ.Ε Ιθώμης
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
 
Κ.Α. 30-7326.2.028
 
 
 
 
Α.Μ.:
03/19
 
 
 
CPV:
45000000-7
 

 

 

ΜΟΥΖΑΚΙ: 21/10/2019

Α.Π: 7630

 
   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 Διακηρύσσει

 ανοικτή συνοπτική διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

Υποδομές οικισμών Δ.Ε Ιθώμης

 

Εκτιμώμενης αξίας  38.306,45 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΑΠΟ ΕΔΩ