Ισόγειο καταστήματα στο Μουζάκι

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι 25/1/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ:882

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Τμήμα

Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου

 

 

Ταχ. Δ/νση :        

Καραϊσκάκη 1

 

 

Πόλη :

Μουζάκι Καρδίτσας

 

 

Ταχ. Κώδικας :

430 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

           

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός ισόγειου καταστήματος επιφάνειας ογδόντα ενός τετραγωνικών μέτρων (81,00 τμ), το οποίο βρίσκεται σε διώροφο κτίριο, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της κωμοπόλεως Μουζακίου στο υπ’ αριθμόν 91 οικοδομικό τετράγωνο με πρόσοψη επί της οδού Δημάρχου Αντ. Βασιλείου (πρώην Λ. Κύπρου)), η οποία θα γίνει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ- 12:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού με προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων(προσωπικά και οικονομικά) καθώς και τυχόν εγγυητών τους.

     Η εκμίσθωση αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά από τρία (3) έτη.

     Κατώτατο όριο προσφοράς και τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατό πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών  (152,50€) .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δήμο μας , στην κ.Ταμπάκου Μαρία , Τηλ. 2445350111, e-mail : m.tampakou@mouzaki.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ