Εκμίσθωση οικοπέδου - Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι 25/1/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ:883

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Τμήμα

Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου

 

 

Ταχ. Δ/νση :        

Καραϊσκάκη 1

 

 

Πόλη :

Μουζάκι Καρδίτσας

 

 

Ταχ. Κώδικας :

430 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

           

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση οικοπέδου εμβαδού  247,23 τμ μετά της επ’ αυτού μη κατοικήσιμης μονοκατοικίας επιφάνειας 60,00 τμ, ήτοι ημιυπόγειο επιφάνειας 43,50 τμ και δώμα επιφάνειας 16,50 τμ , το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς, Ο.Τ. Γ269 επί της Παραλίας της ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας. Πρόκειται για μη κατοικήσιμη, χωρίς παρεμβάσεις, παραθεριστική οικία αποτελούμενη από ημιυπόγειο επιφάνειας 43,50 τμ, δώμα επιφάνειας 16,50 τμ και αυλή επιφάνειας 203,73 τμ.η οποία θα γίνει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ- 11:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού με προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων(προσωπικά και οικονομικά) καθώς και τυχόν εγγυητών τους.

     Η εκμίσθωση αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά από τρία (3) έτη.

     Κατώτατο όριο προσφοράς και τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των διακοσίων ογδόντα εφτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών  (287,73€) .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δήμο μας , στην κ.Ταμπάκου Μαρία , Τηλ. 2445350111, e-mail : m.tampakou@mouzaki.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ