Αντικειμενικές Αξίες

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για την περιοχή του Δήμου Μουζακίου καθορίζονται από το Υπ. Οικονομικών και θα τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους

Αντικειμενικές αξίες οικισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πίνακες τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής (Λοιποί οικισμοί χωρίς ρυμοτομικό)

Πίνακες τιμών εκκίνησης προσδιορισμού αξίας γης (Εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών)