Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 17-8-2011

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                              ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                   Μουζάκι 16/08/ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
  2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
  5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
  6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
  7. Βλάχο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω προθεσμιών, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 17η Αυγούστου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για

 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα

 

με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

  • Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παμίσου Νομού Καρδίτσας»

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Γεώργιος Κωτσός