ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 06/06/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων για τη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Τ.Κ. Μουζακίου.
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (με συστημικό αριθμό 68559 (Τμήμα 2).
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από τις συστάδες 10α, 10β, 12 του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας.
4.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Αθηνών, δικαστικού επιμελητή Καρδίτσας για την επίδοση απόφασης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση δημοτικού δάσους Τ.Κ. Πορτής).
5.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ».
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
7.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση καταπάτησης-κατάληψης δημοτικού αύλακα στη Τ.Κ. Μουζακίου).
8.    Περί αποδοχής γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου.
9.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος