ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 09/02/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 14η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ριζοβουνίου.
2.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαζαρίνας.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγών πληρωμής Τσιόλα Κωνσταντίνου).
5.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευή λόγο αποποίησης κληρονομιάς).
6.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Χαβαλέ Σταυρούλα).
7.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής ΚΟΦΦΑΣ. Θ – ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Θ. Ο.Ε.)
8.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Παππάς Κωνσταντίνος).
9.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Ρουπακιάς Πέτρος).
10.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Ρουπακιάς Γεώργιος).
11.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Τσιτσικάο Επαμεινώνδας).
12.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Βασιλός Παντελής).
13.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης σε δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση Ζουμπορλή Γεώργιου).
14.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγωγής κατά του πρώην Δήμου Ιθώμης).
15.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, αναψυκτήριο στη Τ.Κ. Καππά.
16.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 21,22 και 23 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς του Δήμου Μουζακίου.
17.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και υπογραφή εξώδικης δήλωσης καθώς και ορισμός δικαστικού επιμελητή Ν. Τρικάλων για την επίδοση αυτής (υπόθεση αρνητικού λογαριασμού του έργου Αντιπλημμυρική προστασία στα Τ.Δ. του Δήμου (Β’ φάση) πρώην Δήμου Ιθώμης).
18.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νεπτόλεμου οικ. έτους 2018.
19.    Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2017.
20.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
21.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος