ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Μουζάκι 09/06/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε.
2. Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3. Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Στάθη Θεοφάνη Δημοτικό Σύμβουλο
5. Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο
6. Ντούρβα Παρασκευή Δημοτική Σύμβουλο
7. Γκινή Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1. Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (παραλλαγή δικτύου στη Τ.Κ. Αγ. Ακακίου-Τ.Κ. Μουζακίου-Τ.Κ. Βατσουνιάς).
2. Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (συμπλήρωση ΦΟΠ από βιομηχανία ξύλου Τσίγκα έως ιδιοκτησία Παπαρίζου).
3. Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (προμήθεια γραμματοσήμων και πληρωμή ταχυδρομικών τελών).
4. Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και επαναληπτικών αυτής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κρανέας.
5. Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και επαναληπτικών αυτής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
6. Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή εξωστών και αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου».
7. Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών Πευκοφύτου».
8. Περί απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Αγ.Ακακίου.
9. Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση “Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στην θέση ρέμα Κερασιώτικο της Τ.Κ. Ανθοχωρίου.
10. Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος