ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 15/07/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 19η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί  καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιΐα Ελληνοπύργου».
2.    Περί ακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
4.    Περί ανάθεσης σύνταξης πίνακα υλοτομίας για τη συστάδα 1β του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Αγ. Ακακίου.
5.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση ICO PLASTIC HELLAS).
6.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
7.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την πληρωμή χορήγησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στο Δημαρχείο Μουζακίου.
8.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017.
9.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των καταστημάτων αριθ. 12 & 13 της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.
10.    Περί ανάθεσης σύνταξης τοπογραφικής μελέτης του έργου «Βελτίωση οδού Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Οξυάς-Μεγάλη Βρύση-Ζαμανάτικο-Κεντρικός οικισμός Οξυάς».
11.    Περί ανάθεσης σύνταξης τοπογραφικής μελέτης του έργου «Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Οξυώτη από γέφυρα Βαένια έως Νησιά Πευκοφύτου».
12.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αίτηση του Κωνσταντίνου Τουρή του Γρηγορίου ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Κυριακής (Σάντυ) Αναγνώστου του Περικλή.
13.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη διερεύνηση καταπάτησης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
14.    Περί αποδοχής δωρεάς τμήματος ακινήτου στη Τ.Κ. Δρακότρυπας.
15.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικ. έτους 2016.
16.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
17.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος