ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 26/05/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 30η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί  αξιολόγησης προσφορών των Τραπεζών προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.
2.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου «Αγωγή του Παπαϊωάννου Ηλία του Παν. κατά του Δήμου».
4.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης των ακινήτων/εγκατάστασης παρόχθια στην Τ.Κ. Κρανέας).
5.    Περί ανάθεσης σύνταξης μελέτης για τον έλεγχο της «Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Κρανέας».
6.    Περί ψήφισης πιστώσεων.Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος