ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/04/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί  ανάθεσης σύνταξης τοπογραφικής μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου».
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Μαυρομματίου».
3.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης των ακινήτων/εγκατάστασης παρόχθια στην Τ.Κ. Κρανέας και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου.
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
5.    Περί ψήφισης πιστώσεων.Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος