ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 2/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 208 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 08/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής επιχορήγησης από Δήμο Μουζακίου. 2) Περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 3) Περί. λήψης απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. 4) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 5) Περί λήψης απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την συμμετοχή του ΝΠΔΔ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέου τμήματος βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 6) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη