ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 21/8/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 178 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 25/8/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί έγκρισης του πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού σταθμού Μουζακίου Δήμου Μουζακίου». 2) Περί έγκρισης του πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Αγναντερού Δήμου Μουζακίου». 3) .Περί ανανέωσης συμβάσεων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής. 4) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη