ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 01/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 323 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 06/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα: 1) Περί σύνταξης τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020. 2) Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 3) Περί τοποθέτησης μετεωρολογικού σταθμού 4) Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε διαταγή πληρωμής. 5) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη