ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 25/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 212 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 29-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. 2) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 3) Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδοτήσεων σε διαταγή πληρωμής. 4) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 5) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής 2019-2020».. 6) Περί διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων. 7) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Δρακότρυπας. 8) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Βατσουνιάς. 9) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μαγούλας 10) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Φαναρίου. 11) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κρυοπηγής 12) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κρανέας. 13) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ Μουζακίου. 14) Περί διοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Χάρμα. 15) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη