ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 14/6/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 19-6-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 2) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 3) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 4) Περί διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης. 5) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη