ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 09/5/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 154 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 13-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί Καθορισμού του ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑ ως φορέα υλοποίησης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο μαθητείας - πρακτικής άσκησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ) κατά το σχολικό έτος 2019-2020 2) Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγωγής υπαλλήλων) 3) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς. 4) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη