ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 22-3-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 70 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 27/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών 2) Περί αποδοχής Τακτικής επιχορήγησης. 3) Περί κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατιγικής 2020-2023. 4) Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. . H Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη