Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        10 /2/ 2012

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.

2. Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο

3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο

7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Φεβρουαρίου  2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Έκθεση πεπραγμένων

Περί οικολογικής και Περιβαλλοντικής αναβάθμισης περιοχής Δημοτικής αγοράς Μουζακίου

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός