Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 26/9/2011

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι     22 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
  2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
  3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
  5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
  6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
  7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 26η Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

·        Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Σνακ-Μπαρ» του Γκούμα Δημητρίου Τ.Κ Αγναντερού

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Γκούμα Δημητρίου στην ΤΚ Αγναντερού

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Αρχοντής και ΣΙΑ στην ΤΚ Αγναντερού

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Λιάσκου Αντωνίου στην ΤΚ Παλαιοχωρίου

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Παπακώστα Κωνσταντίνου στην ΤΚ Μαγουλίτσας

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Αργυρού Τερψυχώρης στην ΤΚ Βατσουνιάς

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Μαλάμη Μαρίας στην ΤΚ Βατσουνιάς

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Κάντζιου Κωνσταντινιάς στην ΤΚ Βατσουνιάς

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Βαϊοπούλου Ζωής στην ΤΚ Δρακότρυπας

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός