Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 7/9/2011

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                    Μουζάκι 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
  2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
  3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
  5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
  6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
  7. Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο  

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 7η Αυγούστου  2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

·        Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Αναψυκτήριο» του Θεοδωράκη Αναστασίου Τ.Κ Καππά

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Ντόντου Δημητρίου στην ΤΚ Αγναντερού

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Ντόντου Δημητρίου στην ΤΚ Αγναντερού

·        Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Κοφίτσα Χρήστου στην ΤΚ Αγναντερού

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός