Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        17 Ιουνίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 21 Ιουνίου  2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Καθορισμός όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα του Δήμου
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Τραυλού Δημητρίου του Αποστόλου Τ.Κ. Φαναρίου
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Μπέκου Κλεοπάτρας του Γεωργίου Τ.Κ. Κρανέας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μπέκου  Ευαγγέλου του Γεωργίου Τ.Κ. Κρανέας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Ζήση Ευαγγελίας του Ζήση Τ.Κ. Καναλίων
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος της Λαγαρα Όλγας Τ.Κ Λαζαρίνας
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος του Μπούγια Νικολάου ΤΚ Ελληνοπύργου


Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Κωτσός