ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                         Μουζάκι    25/08/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Φασιανού Παρασκευή

Κουτσογιάννης Ιωάννης

Παναγόπουλος Γεώργιος

Ρούσσα-Μάγγου Ελένη

Τζιβέλης Απόστολος

Γκαραβέλας Χρήστος

Γκαγκάς Αριστείδης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 30/8/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

- Περί Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας"Λειτουργία πολυκαταστήματος λιανικής διάθεσης-υπεραγοράς φερόμενης ιδιοκτησίας JUMBO AEE που βρίσκεται εγκατεστημένο στα υπ΄αριθ.342,343,1258 αγροτεμάχια του αναδασμού Αγναντερού Καρδίτσας" (Η εν λόγω Μ.Π.Ε. στο σύνολό της είναι αναρτημένη στην ιστιοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr-Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διαβουλεύσεις-ΜΠΕ)

 

                                                                                                                Η Πρόεδρος

                                                                        

                                                                                                     ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ