Π[ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μουζάκι 5/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Φασιανού Παρασκευή

Τσιούμα Δημήτριο

Τσιούφη Ευαγγελία

Στάθη Θεοφάνη

Πάντο Άγγελο

Οικονόμου Βασίλειο

Γκαραβέλα Χρήστο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 09/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

-Χορήγηση άδειας Μουσικής έτους 2016 στο Κατάστημα του Β.Χαλίλης-Α.Καρδούλας Ο.Ε. στην

ΤΚ Μουζακίου

- Χορήγηση άδειας Μουσικής έτους 2016 στο Κατάστημα της Τζάνη Ελένης στην ΤΚ Γελάνθης

-Χορήγηση Προέγκρισης ίδρυση ΚΥΕ στον Μαυρομμάτη Θωμά στην ΤΚ Μουζακίου

Η Πρόεδρος

ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ