ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    30/10/2015
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Τζιβέλη Απόστολο
Τσιούμα Δημήτριο
Τσιούφη Ευαγγελία
Στάθη Θεοφάνη
Πάντο Άγγελο
Μπακρατσά Βασίλειο
Γκαραβέλα Χρήστο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών και συνεδρίασης ΔΣ) συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέμαΤΑ της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων κατ/τος (Σταμούλη)
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  κατ/των  (Κάλφας, Κατσαρος)
Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΚ Μουζακίου
Ο Πρόεδρος

ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ